Snjos Blue Chilra

Resultat

Chilra bor numera hos Joel, Stephanie och deras två andra hundar, flattarna Junior & Oliver. Joel & Chilra tränar för fullt inför kommande tävlingssäsong!


Chilras egen hemsida här!


Chilra med sitt 3:e erövrade utställningscertifikat!


Chilra 2009


Chilra i Strängnäs 071118


Chilra i Strängnäs 071118

©Elisabeth Thorstensson 2006