Resultat

Beza har flyttat till Marja-Liisa och Erik i Finland.
Beza tränas i lydnad, sök och spår. Kommer att användas i avel.

©Elisabeth Thorstensson 2006