Mentaltestprotokoll

B-kullen
C-kullen

   1 2 3 4 5
Samarbete Förare
Leker ej/leker själv/kommer ej. Leker själv,kommer efter lång tidsfördröjning / upprepad uppmaning från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Brynja
Leker själv - men kommer tillbaka.
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Bilda, Braske, Brytha,Chilra
Samarbete Testledare
Leker ej/leker själv/kommer ej.
Braske, Brytha
Leker själv,kommer efter lång tidsfördröjning / upprepad uppmaning från testledare.
Brynja, Bilda, Chilra
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Leker själv - men kommer tillbaka.
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Gripa ta tag 5m
Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Brytha
Griper direkt men ej med hela munnen, alt.griper direkt och tappar. Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Brynja, Bilda, Braske, Chilra
Gripa ta tag 40 m
Griper ej/nosar på föremålet.
Bilda
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Brytha
Griper direkt men ej med hela munnen, alt.griper direkt och tappar.
Braske
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Brynja, Chilra
Gripa hålla 5 m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Brynja, Brytha
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Bilda, Chilra
Tuggar/byter tag vid något tillfälle.
Braske
Fast bett, håller i samtliga moment. Alternativt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa hålla 40 m
Griper ej.
Bilda
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Brynja, Brytha
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Braske, Chilra
Tuggar/byter tag vid något tillfälle.
Fast bett, håller i samtliga moment. Alternativt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa slita dra 5 m Håller ej.Alternativt kliver ur under passivitet och återgåre ej i aktivitet inom tidsramen.
Brytha
Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot.
Braske
Drar emot tills testledaren släpper.
Brynja
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Alterntivt intensivt ruskande.
Bilda, Chilra
Gripa slita dra 40 m Håller ej.Alternativt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
Brynja, Bilda, Brytha
Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot.
Braske
Drar emot tills testledaren släpper.
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Alterntivt intensivt ruskande.
Chilra
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan.
Chilra
Startar men avbryter.

Startar med hög fart , springer förbi bytet. Kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.
Startar med hög fart - målinriktad.
Brynja, Bilda, Braske, Brytha
Förföljande Gripande Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.
Chilra
Griper inte, nosar på föremålet.
Bilda, Brytha
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Brynja, Braske
Uthållighet Framme, direkt tillbaka alternativt går ej fram. Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
Bilda, Chilra
Jobbar i 30 sekunder.
Brytha
Jobbar i 60 sekunder.
Braske
Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.
Brynja
Social självsäkerhet
Ängslig, osäker går ej att hantera. Social osäkerhet i alla situationer.Brytha Social osäkerhet i flera situationer.
Braske,Chilra
Socialt säker i de flesta situationer.
Bilda
Socialt säker i alla situationer.
Brynja
Social nyfikenhet
Undviker, skygg.
Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas.
Brytha
Besvarar när figurant bjuder.
Braske
Normalt nyfiken när anledning finns.
Brynja, Bilda,Chilra
Socialt samspel
Svarar ej på lekinviter.
Brytha
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Bilda
Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att avbryta. Svarar på lek & lekinviter.
Braske
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Brynja, Chilra
Handlingsförmåga
Försöker inte lösa problemen. Försöker endst kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Brytha
Löser uppgifter i de flesta situationer.
Bilda
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Braske, Chilra
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Brynja
Anpassningsförmåga
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer. Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer. Anpassar intesitet - men med tidsfördröjning.
Brytha
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Brynja, Bilda, Braske, Chilra
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Koncentration
Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar). Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling).
Brytha
Oftast koncenterad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer
(1-2).
Bilda, Chilra
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
(1-2).
Brynja, Braske
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion
Kan ej avreagera alternativt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Brytha
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alternativt lång tid i en enstaka situation. Avreagerar med någon tidfördröjning i enstaka situationer.
Brynja
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Bilda, Braske, Chilra
Minnesbilder
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.
Brytha
Visar minnesbilder, med enstaka unvikande beteenden. Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Chilra
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Brynja, Bilda, Braske
Rädsla
Flyr i de flesta testsituationer alternativt blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
Brytha
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver. Står emot, undanmanöver eller någon intensitetssänkning.
Brynja, Braske
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Bilda, Chilra
Aggressivitet
Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression.
Brynja, Bilda
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar. Visar liten aggression.
Brytha, Chilra
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk väl anpassat till hotet.
Braske
Nyfikenhet
Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp.
Brytha
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Brynja, Bilda, Braske
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Chilra
Skott Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alternativt låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Brynja, Bilda, Braske, Brytha, Chilra

 

©Elisabeth Thorstensson 2006