Mentalbeskrivningsprotokoll

B-kullen
C-kullen
D-kullen
E-kullen
F-kullen
G-kullen

   1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Brytha, Beza, Dinkum, Fire Stick, Frost On Grass
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Brynja, Braske, Bilda, Chilra, Darrk, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Elda, Feather Shedding, Flaming Arrow, Falling Snowflake, Free Spirit, Gilgandra, Gibbs
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
Deera
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot förare eller stretar åt annat håll.
Brytha, Falling Snowflake
Följer med hela sträckan, neutral.
Beza, Braske,Dinkum, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Elda, Gilgandra
Följer med villigt. Engagerar sig.
Bilda, Chilra, Darrk, Djanda, Dorak, Deera, Feather Shedding, Flaming Arrow, Free Spirit, Fire Stick, Frost On Grass, Gibbs
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
Brynja
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.
Brynja, Beza, Brytha, Dinkum, Djanda, Gilgandra
Accepterar. Är neutral.
Chilra, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Deera, Elda, Falling Snowflake, Frost On Grass,
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Braske, Bilda, Darrk, Feather Shedding, Flaming Arrow, Free Spirit, Fire Stick, Gibbs
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Beza, Brytha, Bilda, Chilra, Dinkum, Djanda, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Elda, Frost On Grass, Gilgandra, Gibbs
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Brynja, Braske, Darrk, Dinger, Deera, Feather Shedding, Flaming Arrow, Free Spirit, Fire Stick, Falling Snowflake
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Beza, Bilda, Dinkum, Frost On Grass, Gilgandra, Gibbs
Griper direkt med hela munnen.
Brytha, Braske, Chilra, Darrk, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Elda, Feather Shedding
Griper direkt, hugger föremålet.
Brynja, Djanda, Dinger, Deera, Flaming Arrow, Free Spirit, Fire Stick, Falling Snowflake
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Dinkum
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Bilda, Dorak, Elda, Falling Snowflake
Biter-drar emot, släpper, tar om.
Beza, Brytha, Darrk, Darel, Devil's Blue, Dinga, Feather Shedding, Frost On Grass, Free Spirit,
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Brynja, Braske, Chilra, Djanda, Gilgandra, Gibbs
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
Dinger, Deera, Flaming Arrow, Fire Stick
3a. FÖRFÖLJANDE Startar ej.
Elda
Startar men avbryter.
Chilra
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Djanda, Dorak, Feather Shedding, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Gibbs
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
Brynja, Beza, Brytha, Braske, Bilda, Darrk, Dinkum, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Deera
3a. FÖRFÖLJANDE Startar ej. Startar men avbryter.
Flaming Arrow, Gibbs
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Darrk, Dorak, Elda, Frost On Grass, Gilgandra
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
Brynja, Beza, Brytha, Braske, Bilda, Chilra, Dinkum, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Deera, Feather Shedding, Free Spirit, Falling Snowflake, Fire Stick
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. GRIPANDE Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Chilra, Elda
Griper ej, nosar på föremålet.
Beza, Dinkum, Djanda, Darel, Devil's Blue, Fire Stick, Gilgandra
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Darrk, Dinga, Dorak, Feather Shedding, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Gibbs
Griper direkt, släpper.
Bilda, Flaming Arrow
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Brynja, Brytha, Braske, Dinger, Dinga
3b. GRIPANDE Nonchalerar bytet/springer ej fram.
Flaming Arrow, Gibbs
Griper ej, nosar på föremålet.
Dinkum, Dorak, Elda, Gilgandra
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Darrk, Djanda, Frost On Grass, Fire Stick
Griper direkt, släpper.
Beza, Bilda, Dinger, Dinga, Feather Shedding,
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Brynja, Brytha, Braske, Chilra, , Dinger, Devil's Blue, Deera, Free Spirit, Falling Snowflake
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.
Beza, Dinga, Free Spirit
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Brytha, Braske, Bilda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Elda, Frost On Grass, Fire Stick, Gilgandra
Är uppmärksam men ngt. orolig, vandrar runt och nosar.
Brynja, Chilra, Darrk, Dinkum, Djanda, Dorak, Deera, Feather Shedding, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Gibbs
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma.
Brytha, Bilda
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Beza, Braske, Darrk, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Deera, Elda, Feather Shedding, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Chilra, Gibbs
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
Brynja
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Brynja, Brytha, Braske, Chilra, Darrk, Dinkum, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Deera, Elda, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Fire Stick
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del
Dinga, Feather Shedding, Flaming Arrow
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Beza, Bilda, Dinkum, Gibbs
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del.
Gilgandra
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.
Dorak
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad.
Beza, Dinkum, Dinga, Dorak, Free Spirit, Falling Snowflake
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Brytha, Braske, Bilda, Djanda, Devil's Blue, Feather Shedding, Frost On Grass, Flaming Arrow, Gilgandra
Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Elda
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Brynja, Chilra,Darrk, Dinger, Darel, Deera, Fire Stick, Gibbs
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Beza, Dinkum, Dinga, Dorak, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake
Leker ej men visar intresse.
Brytha, Bilda, Darel, Gilgandra
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Braske, Darrk, Devil's Blue, Elda, Feather Shedding,
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Brynja, Chilra, Djanda, Deera, Flaming Arrow
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Dinger, Fire Stick, Gibbs
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Beza, Bilda, Dinkum, Dinga, Dorak, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake
Blir aktiv men avbryter.
Braske, Darrk, Dinger, Darel, Devil's Blue, Elda
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Brynja, Brytha, Chilra, Djanda, Feather Shedding, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra
Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig.
Gibbs
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Deera
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Darrk, Darel, Devil's Blue, Gibbs
Hukar sig och stannar.
Brynja, Beza, Bilda, Chilra, Dinkum, Dinger, Deera, Free Spirit
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Brytha, Braske, Djanda, Dorak, Elda, Feather Shedding, Frost On Grass, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra
Flyr högst 5 meter.
Dinga
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Beza, Brytha, Dinger, Deera, Free Spirit, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra
Visar enstaka hotbeteenden.
Brynja, Braske, Chilra, Darrk, Dinkum, Djanda, Dinga, Dorak
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Bilda, Dinger, Devil's Blue, Elda, Feather Shedding, Frost On Grass, Falling Snowflake, Gibbs
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Fire Stick
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden.
Dinga, Dorak, Feather Shedding, Frost On Grass
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Dinger,
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Bilda, Dinkum, Free Spirit, Falling Snowflake
Går fram till overallen utan hjälp.
Brynja, Beza, Brytha, Braske, Chilra, Darrk, Djanda, Darel, Devil's Blue, Deera, Elda, Flaming Arrow, Gilgandra, Gibbs
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Brynja, Beza, Braske, Bilda, Chilra, Darrk, Dinkum, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Deera, Elda, Feather Shedding, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Gilgandra, Gibbs
Liten båge, el. liten tempoväxling, el. tittar bort vid någon av passagerna.
Brytha
Båge el. tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.
Dinga
Båge el. tempoväxling vid minst två passger utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Dorak, Fire Stick
Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Dinkum, Darel, Dinga, Deera, Dorak, Elda, Frost On Grass, Free Spirit, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra, Gibbs
Stannar upp. Liktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Beza, Brytha, Braske, Bilda, Darrk, Djanda, Dinger, Devil's Blue, Feather Shedding
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Brynja, Chilra, Falling Snowflake
Biter i/lek mot overlallen. Intresset minskar efterhand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Beza, Brytha, Bilda, Chilra, Darrk, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Deera, Feather Shedding, Free Spirit, Gibbs
Hukar sig och stannar.
Brynja, Braske, Dinkum, Elda, Fire Stick
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Dorak, Frost On Grass, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Gilgandra
Flyr högst 5 meter.
Dinga
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Dinga, Dorak
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Dinkum, Flaming Arrow, Fire Stick
Går fram till skramlet utan hjäp.
Brynja, Beza, Bryhta, Braske, Bilda, Chilra, Darrk, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Deera, Elda, Feather Shedding , Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Gilgandra, Gibbs
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Brynja, Beza, Brytha, Braske, Bilda, Chilra, Darrk, Dinkum, Dinger, Devil's Blue, Dorak, Deera, Elda, Feather Shedding, Frost On Grass. Free Spirit, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra, Gibbs
Liten båge, el. liten tempoväxling, el. tittar bort vid någona av passagerna.
Djanda, Dinga
Båge el. tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el. tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Djanda
Visar stort mått av rädsla el. ö,kad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Beza, Brytha, Braske, Bilda, Chilra, Dinkum, Darel, Elda, Free Spirit, Fire Stick
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Darrk, Dinger, Devil's Blue, Dinga, Deera, Feather Shedding, Frost On Grass, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Gilgandra, Gibbs
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Brynja, Dorak
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand.
Djanda
Viter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Djanda, Dinger, Deera
Visar enstaka hotbeteenden.
Devil's Blue, Free Spirit, Fire Stick
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Brynja, Beza, Brytha, Bilda, Chilra, Darrk, Dinkum, Darel, Dinga, Dorak, Elda, Feather Shedding, Frost On Grass, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Gilgandra, Gibbs
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Braske
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Brynja, Beza, Brytha, Braske, Djanda, Dinger, Deera, Frost On Grass, Free Spirit, Fire Stick
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Bilda, Chilra, Dinkum, Darel, Devil's Blue, Dinga, Elda, Feather Shedding, Flaming Arrow, Gilgandra, Gibbs
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Darrk, Dorak, Falling Snowflake
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Chilra, Dinga, Elda, Falling Snowflake, Gibbs/font>
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Brynja, Braske, Bilda, Darrk, Djanda, Darel, Dorak, Free Spirit, Gilgandra
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Brytha, Dinkum, Dinger, Deera, Feather Shedding, Frost On Grass, Flaming Arrow, Fire Stick
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Beza
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Devil's Blue
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö,raren tagit av figurants förklädnad.
Dinkum, Feather Shedding, Fire Stick
Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden.
Brynja, Dinger, Devil's Blue
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Beza, Djanda, Darel
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Brytha, Bilda, Darrk, Dinga, Dorak, Deera, Frost On Grass, Free Spirit, Flaming Arrow
Går fram till spöket utan hjälp.
Braske, Chilra, Elda, Falling Snowflake, Gilgandra, Gibbs
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar konakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Braske, Dinkum, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Deera, Feather Shedding, Fire Stick, Gibbs
Tar själv kontakt. Balanserad.
Bilda, Chilra, Darrk, Elda, Frost On Grass, Free Spirit, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Gilgandra
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Brynja, Beza, Brytha
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.Bilda, Darrk, Frost On Grass Leker aktivt, startar snabbt.
Beza, Brytha, Braske, Chilra, Dinkum, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Elda, Feather Shedding, Falling Snowflake, Gilgandra, Gibbs
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Brynja, Deera, Free Spirit, Flaming Arrow, Fire Stick
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej.
Dinkum
Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
Beza
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Bilda, Dorak, Deera, Elda, Frost On Grass, Falling Snowflake, Gilgandra Griper direkt med hela munnen.
Brynja, Brytha, Chilra, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Feather Shedding, Gibbs
Griper direkt, hugger föremålet.
Braske, Darrk, Free Spirit, Flaming Arrow, Fire Stick
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Brynja, Beza, Brytha, Chilra,Dinkum, Djanda, Dinger, Darel, Devil's Blue, Dinga, Dorak, Deera, Feather Shedding, Frost On Grass, Falling Snowflake, Flaming Arrow, Fire Stick, Gilgandra, Gibbs
Kontroller som försvinner efter fösta skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Braske, Bilda
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
Darrk, Elda
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.
Free Spirit **


  Free Spirit ** Ägaren avstod skott, då tiken inte kändes vara i balans, visade dock inga reaktioner vid kullsyskonens skott.


 

©Elisabeth Thorstensson 2006