H-kullen

Födda 2011-05-29
             e. Stockmen's Pride All Star Anduk
       u.Snjos Blue Chilra

Hälsa/Health
Namn/Name Hd Ed Bett/Bite Tänder/Teeth Testiklar/Scrotum Ögon/Eyes Hörsel/Hearing Öron/Ears Päls/Coat
Harka - - U:A - X Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Röd/Red
Huldra - - U:A - X Prcd=Pattern A BAER-test,Ensidigt hörande/Unilateral hearing(deaf left ear) - Röd/Red
Hausta - - U:A - X Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Röd/Red
Hyndla - - U:A - X Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Blå/Blue
Hela - - U:A - X Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Blå/Blue
Hyrrokkin - - U:A - X Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Blå/Blue
Hugar - - U:A - - Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Röd/Red
Hrym - - U:A - - Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel - Röd/RedMeriter/Merit
Namn/Name: Titlar/Titles Skh/Schutz Sph/Track Sök/Search Rph/
Reportsport
Lydn/
Obedience
Annat-Tjh/
Other-Dutydogs
Mentalitet/
Mentality
Uts/ext./
Conformation
Harka - - - - - - - -
-
Huldra - - - - - - - - -
Hausta - - - - - - - - -
Hyndla - - - - - - - - Hp, BIR puppy
Hela - - - - - - - - -
Hyrrokkin - - - - - - - - HP, BIR puppy
Hugar - - - - - - - - -
Hrym - - - - - - - - HP, BIR, BIS-2 puppyResultat Mentaltest/Result Mentalitytest
(förklaring av test/protokoll, klicka på MT vid Meriter/Mentalitet)
Namn/Name Harka Huldra Hausta Hyndla Hela Hyrrokkin Hugar Hrym
Samarbete förare
-
-
-
-
-
-
-
-
Samarbete testledare
-
-
-
-
-
-
-
-
Gripa ta tag 5 m
-
-
-
-
-
-
-
-
Gripa ta tag 40 m
-
-
-
-
-
-
-
-
Gripa hålla 5 m
-
-
-
-
-
-
-
-
Gripa hålla 40 m
-
-
-
-
-
-
-
-
Gripa slita dra 5 m
-
-
-
-
-
-
-
-
Gripa slita dra 40 m
-
-
-
-
-
-
-
-
Förföljande
-
-
-
-
-
-
-
-
Förföljande gripande
-
-
-
-
-
-
-
-
Uthållighet
-
-
-
-
-
-
-
-
Social självsäkerhet
-
-
-
-
-
-
-
-
Social nyfikenhet
-
-
-
-
-
-
-
-
Socialt samspel
-
-
-
-
-
-
-
-
Handlingsförmåga
-
-
-
-
-
-
-
-
Anpassningsförmåga
-
-
-
-
-
-
-
-
Koncentration
-
-
-
-
-
-
-
-
Avreaktion
-
-
-
-
-
-
-
-
Minnesbilder
-
-
-
-
-
-
-
-
Rädsla
-
-
-
-
-
-
-
-
Aggressiviet
-
-
-
-
-
-
-
-
Nyfikenhet
-
-
-
-
-
-
-
-
Skott
-
-
-
-
-
-
-
-
Poäng
-
-
-
-
-
-
-
-
* moment som hamnar i ruta 1 poängberäknas ej, likaså poängberäknas ej skotten i totalsumman.


Övrigt/Other
Namn/Name Annat/Other
Harka -
Huldra -
Hausta -
Hyndla -
Hela -
Hyrrokkin -
Hugar -
Hrym -

 

 

  

 

©Elisabeth Thorstensson 2006