B-kullen

Födda 2005-06-27
             e. KORAD Gundagai Blue-Nugget
       u. KORAD, Tj.h Wallaroo Goldrush

Hälsa
Namn Hd Ad Bett Tänder Testiklar Ögon Hörsel Öron Päls
Bora A/A - U:A U:A - Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel U:A Blå
Beza A/A 0/0 U:A tandförlust - Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel U:A Blå
Brytha B/B 0/0 U:A tandförlust - Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel U:A Blå
Brynja B/B 0/0 U:A tandförlust - Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel U:A Blå
Bilda B/B 0/0 U:A U:A - Prcd=Pattern A,ögonlyst u:a 080208 BAER-test,full hörsel U:A Blå
Braske A/A 0/0 överbett U:A U:A Prcd=Pattern A BAER-test,full hörsel U:A BlåMeriter
Namn Titlar Skh Sph Sök Rph Lydn Annat/Tjh Mentalitet Uts/ext.
Bora - - - - - - Cert.areasearch level A+B, Cert.disastersearch level A+B(SAR-dog)
- -
Beza - - - - - - - MH
godk.MT, 190/300(finsk)
-
Brytha - - Godk.Ekl.sph - - 1:a pris lydn.kl.I - MH
ej godk.MT
1:a HP Jkl, 2:a ÖKL
Brynja LPII - Uppfl. hkl sph Uppfl. hkl sök - 3x 1:a pris lydn.kl.II, LPII Uppfl. agilitykl. II
2 pinnar hoppkl.I
MH godk.MT 1:a Jkl
Bilda - - - - - - - MH godk.MT 1:a HP Ökl, CK, Cert, BIR
Braske - - - - - - - MH godk.MT -Resultat Mentaltest
(förklaring av test/protokoll, klicka på MT vid Meriter/Mentalitet)
Namn Bora Beza Brytha Brynja Bilda Braske
Samarbete förare - -
10
06
10
10
Samarbete testledare - -
04*
08
08
04*
Gripa ta tag 5 m - -
06
15
15
15
Gripa ta tag 40 m - -
06
15
03*
09
Gripa hålla 5 m - -
06
06
09
12
Gripa hålla 40 m - -
08
08
04*
12
Gripa slita dra 5 m - -
02*
08
10
06
Gripa slita dra 40 m - -
02*
02*
02*
12
Förföljande - -
10
10
10
10
Förföljande gripande - -
06
15
06
15
Uthållighet - -
18
30
12
24
Social självsäkerhet - -
20
50
40
30
Social nyfikenhet - -
24
40
40
32
Socialt samspel - -
08
40
16
32
Handlingsförmåga - -
20
50
30
40
Anpassningsförmåga - -
30
40
40
40
Koncentration - -
20
40
30
40
Avreaktion - -
20
40
40
40
Minnesbilder - -
10
25
25
25
Rädsla - -
08
16
20
16
Aggressiviet - -
12
06
06
15
Nyfikenhet - -
24
32
32
32
Skott - -
05*
05*
05*
05*
Poäng - -
258
500
405
471
* moment som hamnar i ruta 1 poängberäknas ej, likaså poängberäknas ej skotten i totalsumman.


Övrigt
Namn Annat
Bora 1:a plats Tyska mästersk.nivå A, Ruinsök 2009 , 6:e plats på Tyska mästersk.nivå B, Ruinsök 2009.
Deltagit i Världsmästerskapen för Räddningshundar 2010 i Tjeckien!
Beza Tränas i spår, sök och lydnad
Brytha Tränas o tävlas i spår och lydnad
Brynja Brynja har fått somna in 2010-11-22.
Bilda Tränas i spår, vallning och lydnad
Braske Startat agility & hoppklass I.Tränas i agility och lydnad

 

 

  

 

©Elisabeth Thorstensson 2006